Lorens Berg-stiftelsen er et samarbeid mellom tidligere Andebu kommune (nåværende Sandefjord kommune), Andebu Sparebank, Andebu Brannkasse og Andebu fortidslag.
Stiftelsens formål er å fremme lokalhistorisk arbeid i Andebu og å utgi ei ny bygdebok for Andebu kommune.
Stiftelsen har fått sitt navn etter læreren og lokalhistorikeren Lorens Berg. Han var født i Kodal og skrev bygdebøker for åtte Vestfold-kommuner på begynnelsen av 1900-tallet.

 

 

Til bygdeleksikon Den vesle grammatik (1894) Andebu på 1600-tallet Til fotoarkiv Nettbutikk kommer her
  Andebu (1905) Andebu bygdebok (1970-tallet)    
  Brunlanes (1911) Andebu bygdebok 2019    
  Hedrum (1913)      
  Tjølling (1915)      
  Sandeherred (1918)      
  Tjøme (1920)      
  Nøtterøy (1922)      
  Arbeidsveiledning lokalhistorie (1925)      
  Stokke (1928)